Unable to perform guest file system indexing: Retrieving the COM class factory for component with CLSID {D2E3C73F-841A-46B0-A93F-956CCABD3B11} failed due to the following error: 80080005 Server execution failed (Exception from HRESULT: 0x80080005 (CO_E_SERVER_EXEC_FAILURE)). bu hatanın sebebi Veeam Backup Service’in çalıştığı sunucu Veeam Backup sunucusunda yerel Yönetici ayrıcalıklarına sahip değil. ilk olarak run/services.msc  olarak çalıştıralım ve servisleri