Exchange 2013, Exchange Server

421 4.4.2 Message submission rate for this client has exceeded the configured limit

Outlook  üzerinde mail göndermek istediğimizde

421 4.4.2 Message submission rate for this client has exceeded the configured limit

Hata mesajı ile karşılaşmaktayız.

Bu hatanın çözümünü resimlerdeki gibi giderebilirsiniz

İleti teslim edilirken, son hedefine ulaşmadan önce çok sayıda sunucuya yönlendirilebilir. İletinin kaç sunucudan geçmesine izin verileceğini belirleyebilirsiniz. Buna atlama sayısı denir.

Atlama sayısı ayarlandıktan sonra, Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) sunucusu, ileti üstbilgisinin Received satırlarında listelenen atlamaları sayar. Received alanlarının sayısı en fazla atlama sayısı ayarını aştığında, ileti bir teslim edilemeyen raporuyla (NDR) gönderene iade edilir.

https://technet.microsoft.com/tr-tr/library/cc785244%28v=ws.10%29.aspx

Get-ReceiveConnector | ft Name, MessageRateLimit

2015-03-13_15-57-05

Get-ReceiveConnector -Identity “Client Proxy DB0” | Set-ReceiveConnector -MessageRatelimit 20

2015-03-13_16-01-56

Bu hata genelde toplu mail gönderimlerinde ortaya çıkabilmektedir.

421 4.4.2

 

 

 

(3056)