Exchange 2013

mesajları silinemiyor The requested operation cannot be performed

Merhabalar

exchange 2013 tool mesaj queue gönderilemeyen mail kaydını silerken hata almak ve bu hatayı kaldırıp silmek için gerekli olan yapılandırma aşağıdaki gibidir

Get-Message -IncludeRecipientInfo | Where { $_.Recipients -Like “*emrah@emrahtolu.com*” } | Format-List

Mesaj üzerinde properties diyoruz ve gelen kısımda

Internet Message ID: <b5ze4761-f5dd-4631-8d89-f37db1a1fafe@exchange.sunucu.com> kısmını aşağıda bulunan alana ekliyoruz

Remove-Message -Filter {InternetMessageID -eq “b5ze4761-f5dd-4631-8d89-f37db1a1fafe@exchange.sunucu.com“} -WithNDR $false

(698)