“550 5.7.1 Client Does Not Have Permission To Send as This Sender”  Hatası ile karşı karşıya kalmanız durumunda yapılması gereken adımları aşağıda sizlerle paylaşıyorum. Bu hata yetkilendirme veya Exchange server 2003 üzerinden 2010 veya üst sürümlere migration olması halinde karşımıza çıkabilmektedir. “NT AUTHORITY\SELF” kullanıcısının send-as yetkisine sahip olması gereklidir. Sırasıyla aşağıdaki adımları takip ediniz. Öncelikle Active Directory User