Merhaba Remote Desktop Uzak masaüstü servisini kurdunuz ve 120 günlük süre verdi bu süreyi uzun zamandır kullanıyorsunuz nekadar süre kaldığı ile ilgili aşağıdaki komutu powershell üzerinden denediğiniz taktirde. Kalan Süreyi Görebileceksiniz. (Invoke-WmiMethod -PATH (gwmi -namespace root\cimv2\terminalservices -class win32_terminalservicesetting).__PATH -name GetGracePeriodDays).daysleft Faydalı Olabilmek Dileği ile… (2000)