Windows 7, Windows 8

SYSPREP windows yapılandırmayı sürdürmeyi bitiremedi Kesin çözüm