Exchange server 2013 üzerinde update yaparken bazı hatalar alabilmekteyiz. Bu hatalardan birtanesi olan update RSAT-Clustering-CmdInterface isnt Installed  hatasını nasıl gidereceğimizi anlatmaya çalışacağım.   Bu ekranda hatayı görmekteyiz   Manage > Add Roles and Features > Features Kısmına gelinir. Remote Server Anministration Tools Gelinir sol tarafta bulunan ok işaretinden genişletilir  Failover Clustering Tools seçilir  Failover Cluster