Exchange 2013, Exchange Server, Exchange Server 2016

The WinRM client sent a request to the remote WS-Management service and was notified that the request size exceeded the configured MaxEnvelopeSize quota

Powershell belirli komutların uygulanması sonrası örn:
ems üzerinden mail silmek istediğinizde aşağıdaki uyarıyı alabilirsiniz.
Bu tip durumlarda
hata:
“The WinRM client sent a request to the remote WS-Management service and was notified that the request size exceeded the configured MaxEnvelopeSize quota.”

Set-Item -Path WSMan:\localhost\MaxEnvelopeSizeKb -Value 2048

4096
8.192 olarak değiştirmeniz ve tekrar ps kapatıp açmanız sonrası sorununuz çözülecektir.

Referans:

(103)