server 2008

Windows Server 2008 Performans Yönetimi Reliability and Performance

Windows Server 2008 Performans Yönetimi

Reliability and Performance

Windows Server 2008’in performans,olay yönetimi ve raporlama aracı olan bu uygulama ile tek bir konsol üzerinden bir çok görev yürütülebileceğini göstermektedir. Performans bizim için önemli bir etken taşıdığı için performans yönetiminin bize neler sağladığını hep birlikte inceleyelim.

Çeşitli araçlar ile toplanmasının ardından bu elde edilen verilerin işlenerek raporların oluşturulması sağlanır. Donanımların yakından incelenmesi ve önceden oluşturularak Windows Server 2008 içerisine entegre edilen ölçümleme öğeleriyle çok detaylı incelemeler yapılabilir.

Reliability and Performance konsolu 3 ana bölümden oluşmaktadır .

  •   Monitoring
  •   Data Collector Sets
  •   Reports

 

Monitoring

 

Windows Server 2008 ve Windows Windows 7 içerisinde 2 adet monitoring aracı bulunur.

  •   Performance Monitor
  •   Reliability Monitor

 

Performance Monitor uygulaması daha önceki Windows sürümlerinde tanımış olduğumuz araçları içerir. Bu araç ile çeşitli özelliklerde counter’ların eklenerek uygulamaların ve donanımların izlenmesini sağlanır. Buna örnek olarak hangi programın hangi çalışan uygulamanın ne kadar bellek harcadığının ölçülmesi gibi olayları görüntüleyebiliriz.

Performans Monitor uygulamasına Reliability and performance konsolu içerisinden ulaşılabileceği gibi perfmon /sys komutu kullanılarak da ulaşılabiliriz.

performansyönetimi1

Reability Monitor uygulaması ile sistemin tutarlılığı ve karşılaşmış olduğunuz hataların bir listesini size sunar. Berlirlenen bir zaman periyodu için sistemin aldığı hatalar, kaldırılan uygulamalar, donanımsal hatalar izlenerek tespit edilir. Bunun sonucunda ayrıntılı raporlar oluşturarak sistem hakkında detaylı bilgiye sahip olunur. Reliability Monitor ile izlenebilen aktiviteler aşağıda listelenmiştir:

 

  •   Yazılım Kaldırma
  •   Uygulama Hataları
  •   Donanımsal Hatalar
  •  Windows Hataları
  •  Diğer Hatalar

performansyönetimi2

Reliability Monitor uygulaması konsol üzerinden kullanılabiliceği gibi perfmon /rel

Reliability Monitor sistemin günlük olarak envanterini toplayarak bir index değeri verir. Bu değer sistemin o gün ne kadar tutarlı olduğunu ölçümlemeye yarar. Gün içerisinde sistemin, hataların önemlilik derecesi, donanımsal hatalar ve işletim sistemin diğer hataları ile değerlendirildiğinde performansımızın ne kader verimli olduğunu kaydeder ve bu kayıt altında tutulan hataları istediğin zaman raporlayabiliriz. Ölçümleme yapıldıktan sonra bir index değer belirlenir. Bu değer 1 ile 10 arasında değişir. 1 değeri en az verimliliği 10 ise en yüksek çalışabilirliği ifade eder.

Data Collector Sets

Sistem ya da kullanıcı tarafından tanımlanan veri toplama ve performans izleme araçları ile AD, ağ ya da sistem performansı hakkında veriler toplanabilir. Bu izlenen ve toplanan veriler rapora dönüştürülerek reports bölümünden farklı formatlarla görüntülenebilir. Varsayılan olarak sistem içerisinde bulunan Data Collector Sets öğeleri aşağıda listelenmiştir:

performansyönetimi3

performansyönetimi4

Active Directory Diagnostics

Health Registration Authorrty

Lan Diagnostics

System Diagnostics

System Performance

 

Varsayılan olarak gelen bu öğelerin yanı sıra kullanıcı tarafından tanımlanan Data Collector set öğeleri de oluşturulabilir.

Reports

Data Collector Set Öğelerinin çalıştırılmasının ardından raporlama başlatılır.

Verilerin toplandıktan sonra raporlar kısmı altında görüntülenir. Seçilmiş olan öğelere göre raporlama verileri oluşur.Raporlama konfigürasyonu yapılırken rapor dosyasının boyutu, hangi formatta olduğu ve hangi verilere ilişkin bilgileri içereceğine karar verilebilir. Oldukça görsel ve dinamik bir arayüzü sahiptir. Raporlanan veriler xml dosyaları ile üretildikleri için bu xml dosyaları başka platformlarda da kullanabilir.

performansyönetimi5

Resource Monitor

Kaynak yönetimi ve planlaması için kullanılan bu uygulama ile işlemci, fiziksel disk, bellek ve ağ kullanımı gerçek zamanlı olarak gözlemlenir.

performansyönetimi6

Bu birimler ayrıntılı bir biçimde incelenir. Her bir öğe için gözlemlenen ayrıntılar aşağıda açıklanmıştır.

İşlemci

Images: İşlemciyi kullanan dosyanın adı.

PID: Uygulamanın Process ID’si

Description: Uygulamanın görünen adı

Threads: İşlem için kullanılan thread adedi bilgisi

CPU:Uygulama tarafından kullanılan CPU cycle bilgisi.

Average CPU: Uygulama için ayrılan işlemci kullanımın toplam işlemci kapasitesine oranı

(910)