Server, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 8

Windows Server 2008/2012/2012R2 Product Key Öğrenme

Windows Server 2012 üzerinde Powershell Get-Productkey foksiyonu ps1 dosyası ile nasıl ürün anahtarı öğrenilir göz attık. Aynı zamanda yerel ağınızda bulunan tüm bilgisayarların bilgisayar adlarından ürün anahtarına erişebiliriz.

Poweshell üzerinde Get-Productkey foksiyonu ile Yerel Ağdaki veya Uzak bağlantılardaki keyleri öğrenebilirsiniz.
Get product keys of local and remote systems
Windows Get-ProductKey.ps1 Poweshell Dosyası:
https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Get-product-keys-of-local-83b4ce97/view/Discussions
Desteklenen sistemler
Windows Server 2012 Evet
Windows Server 2008 R2 Evet
Windows Server 2008 Evet
Windows Server 2003 Evet
Windows 8 Evet
Windows 7 Evet
Windows Vista Evet
Windows XP Evet

(7019)