Exchange 2013, Exchange Server, Exchange Server 2016

Exchange Error 12017 , 12018 — certificates expiring

Exchange server 2013 veya 2016 üzerinde olay kimliği 12017 hatası aldığınızı görüntülediniz.

Bu hata size yaklaşmakta olan sertifikanızın süresinin dolacağına yada dolduğuna işaret eden bir uyarıdır.

An internal transport certificate will expire soon. Thumbprint:0177536F66D98DCD92EF4AAE564564FF5CCD1C5C18, hours remaining: 806

Bu uyarıyı günlüğe kaydeden sunucu üzerindeki Exchange Yönetim Kabuğundan aşağıdaki komutu çalıştırarak bunun Exchange 2016’da hangi sertifika olduğunu kontrol edebiliriz:

Get-ExchangeCertificate | fl Thumbprint,Subject,Services

Görüntülenen sertifika numarasından süresi yaklaşan veya dolan sertifikamızı görüntüledik. Bu durumda hangi sertifikamızı yenilenmesi gerektiğini görüntüledik..

Exchange server EMC ve EMS üzerinden sertifikanızı yenileyebilirsiniz

Başka bir makalede görüşmek üzere

(171)