Exchange Server 2007 öncesinde, Active Directory üzerinde bir kullanıcı açıldığında direkt olarak mailbox’a eklemekte ve exchange panelinde görülmekteydi. Ancak Exchange 2007 ve sonraki sürümlerde ise bu tam tersi oldu. Artık exchange panelinde açtığınız bir kullanıcı Active Directory’de direkt görünmekte. Oysaki Active Directory’de bir kullanıcı açtığınızda yine exchangeserver panelinde o kullanıcı için bir mailbox oluşturmanız gerekmektedir.