Merhabalar exchange 2013 tool mesaj queue gönderilemeyen mail kaydını silerken hata almak ve bu hatayı kaldırıp silmek için gerekli olan yapılandırma aşağıdaki gibidir Get-Message -IncludeRecipientInfo | Where { $_.Recipients -Like “*emrah@emrahtolu.com*” } | Format-List Mesaj üzerinde properties diyoruz ve gelen kısımda Internet Message ID: <b5ze4761-f5dd-4631-8d89-f37db1a1fafe@exchange.sunucu.com> kısmını aşağıda bulunan alana ekliyoruz Remove-Message -Filter {InternetMessageID -eq “b5ze4761-f5dd-4631-8d89-f37db1a1fafe@exchange.sunucu.com“} -WithNDR